fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Kun forbrugere har fjorten dages fortrydelsesret.

fortrydelsesret
Forbrugere har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive grunde. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er transportøren, tog varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (A&Mschrauben Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen 27, 42327 Wuppertal, Tyskland, info@online-schrauben.de, telefon: 02022807760, fax: 02022807769) ved hjælp af en klar erklæring (f. med brevet sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra yderligere omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og kl. senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For varer, der normalt ikke kan returneres med posten på grund af deres art, er prisen 5,95 EUR. Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Eksempel på fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

– Til A&M Screws Handelsgesellschaft mbH, Simonshöfchen, 27, 42327 Wuppertal, Tyskland, info@online-schrauben.de, Fax: 02022807769

– Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende
Varer (*)/levering af følgende service (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Navn på forbruger(e)

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)

– Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.