odcisk

odcisk

Zgodnie z § 5 TMG:

Firma zajmująca się handlem śrubami A&M mbH
Simonshöfchena 27
42327 Wuppertalu

Reprezentowane przez:

Rolanda Albusa i Dennisa Meuera

Kontakt:

Telefon: +49 (0202) 28077 - 0
Faks: +49 (0202) 28077 - 69
E-mail: fix-nippel@amschrauben.de

Wpis do rejestru:

Rejestracja w rejestrze handlowym.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Wuppertalu
Numer rejestracyjny: HRB 7530

Podatek od wartości dodanej:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z art. 27 a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE 121008817

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:

Rolanda Albusa i Dennisa Meuera
Simonshöfchena 27
42327 Wuppertalu

rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej.

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator stron. W momencie linkowania strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie łączenia nie było widać nielegalnych treści.

Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.